تهران: سفارش های که در ساعت 11 الی 19 در روز کاری ثبت شده باشند همان روز و ۲ساعته تحویل داده خواهد شد/ شهرستان :سفارش هایی که تا ساعت ۱۵ روز کاری ثبت شده باشند همان روز به روش انتخابی شما تحویل داده خواهند شد
پیشنهادهای شگفت انگیز